Kauno rajono pradinių klasių mokytojų pleneras

„Birželio spalvos“

 

                 Užbaigti mokslo metus Kauno rajono pradinių klasių pedagogės tradiciškai rinkosi į plenerą, kuris šiemet pavadintas „Birželio spalvos“. Plenerą organizavo Kauno r. Švietimo centras drauge su Kauno rajono Švietimo, Kultūros ir Sporto skyriumi bei Garliavos Jonučių progimnazijos pradinio ugdymo pedagogėmis.

Šiemet pleneras vyko Zapyškio sen., Dievogalos kaime,  keramikų Vaivos ir Gintaro Butkų sodyboje. Keramikai ne tik  dalijosi savo šypsenomis, šiluma, turima patirtimi, bet ir plačiai atvėrė savo namų duris ir širdis. Aktyviausiai plenere dalyvavo Garliavos Jonučių progimnazijos, Garliavos A. Mitkaus ir Ežerėlio  pagrindinių mokyklų bei Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokyklos- darželio mokytojos. Pedagogės ne tik aptarė praėjusių mokslo metų sėkmes ir problemas, pasidžiaugė nuveiktais darbais, bet ir aktyviai įsijungė į kūrybinį procesą. Plenere keramikė Vaiva skaitė pranešimą „Molio panaudojimo ir molinių indų dekoravimo galimybės pamokoje“. Sužinojome daug įdomių paslapčių apie molį, sulaukėme vertingų patarimų apie molio panaudojimą pamokoje. Pati smagiausia ir maloniausia plenero dalis – praktinis ir kūrybinis darbas. Sutelkus savo kūrybines galias, pedagogėms reikėjo dekoruoti savo svajonių lėkštę ar dubenėlį. Vyraujant spengiančiai tylai, nuostabiame gamtos prieglobstyje, gimė įdomūs kūriniai. Džiaugėmės savo darbu, šiltu bendravimu ir bendradarbiavimu, atėjusiu įkvėpimu naujiems mokslo metams, o labiausiai buvimu kartu neįprastoje aplinkoje. 

Dėkojame keramikams Vaivai ir Gintarui Butkams už suteiktas žinias, praktinio darbo įgūdžius bei nuoširdų ir svetingą priėmimą savo jaukioje namų erdvėje.

Garliavos Jonučių progimnazijos pradinių klasių mokytoja Vilma Vitkauskienė

Renginio akimirkos:

 

KAUNO RAJONO 3-4 KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSAS-ŠVENTĖ „VAIVORYKŠTĖS SPALVAS PALIESK“

 

Gegužės 5 dieną Raudondvario A. ir A.  Kriauzų mokykloje-darželyje  vyko tradicinis Kauno rajono 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Vaivorykštės spalvas paliesk“. Jame dalyvavo 13 literatūros mėgėjų. Mokiniai skaitė ir poeziją, ir prozos tekstus. Vertinimo komisija atidžiai stebėjo ir vertino skaitovų sceninę laikyseną, gebėjimą įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytoją, pasakotojo tartį, kirčiavimą, gebėjimą kalbėti garsiai, aiškiai.

Meninio skaitymo konkurso laimėtojai:

 Ugnė Kazlauskaitė (Ežerėlio pagrindinė mokykla, mokytoja Marytė Ališauskienė) – 1 vieta;

          Augustė Dičpetrytė (Babtų gimnazija, mokytoja Edita Simonaitienė) – 2 vieta;

          Vilius Dargenis (Garliavos Jonučių progimnazija, mokytoja Ramutė Valūnienė) - 2 vieta;

Gabija Stepšytė (Garliavos Jonučių progimnazija, mokytoja  Aldona Misiūnienė) – 3 vieta.

Urtė Kopūstaitė (Lapių pagrindinė mokykla, mokytoja V. Pacevičienė) – 3 vieta. 

                                                             Babtų gimnazijos pradinių klasių mokytoja Edita Simonaitienė

Pradinių klasių mokytojų išvyka

 

 

Kovo 23 dieną būrys Kauno rajono pradinių klasių mokytojų viešėjo Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje. Šią išvyką organizavo metodinio būrelio narė,  Ringaudų pradinės mokyklos mokytoja Ingrida Norkaitienė.

 

Mūsų mokytojos dalyvavo 6 val. seminare ,,Reflektyvus mokymasis bendruomenėje“. Šio seminaro lektorės – Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė bei mokytojos Jolita Petkevičienė, Jurgita Mickevičienė.  Pertraukų metu betarpiškai bendravome su visomis mokytojomis, kurios mielai dalinosi savo gerąja patirtimi. Tiek iš pranešimų, tiek iš pokalbių pajutome, kad ši pradinė mokykla atvira visiems, ji tiesiog alsuoja meile, pasitikėjimu, noru tobulėti, keistis ir augti. Galbūt to siekti padeda ir gerai pasirinktas mokyklos moto – Prano Mašioto mintis- ,,Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši“.

 

Svečiuojantis laikas pralėkė nepastebimai. Pamatėme ir patyrėme, kiek daug gali nuveikti darnus kolektyvas, kuriame, atrodo,  visi lygūs: nėra nei direktorių, nei pavaduotojų – tik komanda.

Akimirkos:

 

KONKURSAS „RAŠTINGIAUSIAS TREČIOKAS“

 

     2016 m. vasario 25 d. Ringaudų pradinėje mokykloje vyko tradicinis Kauno rajono mokinių konkursas „Raštingiausias trečiokas“. Konkurse dalyvavo 15 antro turo (zonos mokyklų) nugalėtojų.

 

     Vertinant darbus „Raštingiausio trečioko“ konkurse atsižvelgiama ne tik į diktante padarytų klaidų skaičių, bet ir į rašto aiškumą, taisyklingumą, tvarkingumą, taisyklingą žodžių kėlimą.

 

     Konkurso nugalėtojai:

 

I vieta - Eglė Dagilytė, Babtų gimnazija, mokytoja Irena Valuntienė,

 

II vieta – Augustas Davidonis, Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla, mokytoja Margarita Čėplienė,

 

III vieta – Justinas Launikonis, Garliavos Jonučių progimnazija, mokytoja Aldona Misiūnienė.

 

     Visi dalyviai apdovanoti Ringaudų pradinės mokyklos padėkomis ir komisijos narės A. Ulinskaitės dovanotomis knygelėmis. Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti Švietimo skyriaus diplomais.

 

Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė,

Ringaudų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida Norkaitienė

 

Gamtosauginė akcija

"Pasirūpinkime paukšteliais žiemą"

 

 

     Džiaugiamės, kad Kauno rajono švietimo įstaigos globoja, padeda paukšteliams ir žvėreliams sotiems ir saugiems sulaukti šilto pavasario. Pasidžiaukime kaip mūsų  rajono  Kauno r. Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokyklos darželio, Čekiškės P. Dovydaičio ir Vilkijos gimnazijos mokiniai globoja žiemoti pasilikusius paukštelius.
Daugiau nuotraukų čia:

 

 Kauno rajono mokyklų antrų klasių mokinių dailaus rašto konkursas

  ,, Dailus raštas akį glosto“

 

      2016 m. sausio 27 d. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje vyko tradicinis Kauno rajono mokyklų antrų klasių mokinių dailaus rašto konkursas ,, Dailus raštas akį glosto.“ Konkurse dalyvavo 17 antro turo  ( zonos mokyklų ) nugalėtojų.

      Dailaus rašto konkurse vertinama ne tik daili, taisyklinga, estetiška rašysena, bet ir teisingas raidžių jungimas, rašto pasvirimas, tvarkingumas, raštingumas (tekstas turi būti nurašytas be klaidų).

       Konkurso nugalėtojai:

I vieta – Goda Levickaitė, Jonučių progimnazija, mokytoja Alma Krajašienė

II vieta – Emilija Staliūnaitė, Babtų gimnazija, mokytoja Alma Talalienė

III vieta – Paulius Pitkauskas, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla, mokytoja Leonora Karalienė

III vieta – Ugnė Bacevičiūtė, Jonučių progimnazija, mokytoja Reda Zasčiurinskienė

 

       Visi dalyviai buvo apdovanoti Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis. Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti Švietimo skyriaus diplomais.

 

                             Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,

                            Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių

                                                       mokytoja metodininkė  Margarita Čėplienė

 

Nuotraukos čia

Būk saugus eismo dalyvis

Spalio 22 d. Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis  gimnazijoje vyko  Kauno r. pradinio ugdymo mokytojų konferencija „Pažinkime savo aplinką ir pasaulį“.   Konferencijos dalyviai dalinosi  gerąja patirtimi apie praktinės veiklos ir tyrimų organizavimą pasaulio pažinimo pamokose. Konferencijoje pranešimus skaitė Kauno r. Lapių, Zapyškio pagrindinių  mokyklų, Babtų, Karmėlavos Balio Buračo, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijų, Ringaudų pradinės mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė jų mokytojos.  Daugeliui mokinių, skaičiusių pranešimus, tai buvo nauja ir įdomi patirtis. Savo praktinę veiklą pristatė Vilkijos gimnazijos mokytoja metodininkė R.  Arbačauskienė ir Zapyškio pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja  A.  Kaušinienė.  Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytoja metodininkė  D. Petkevičienė pristatė naujienas iš Vilniuje vykusios baigiamosios konferencijos „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“  II etapo.  Po pranešimų mokiniai dalinosi įspūdžiais, mėgavosi saldžiomis dovanomis ir žaidė žaidimus. Tuo metu mokytojos diskutavo konferencijos tema prie kavos puodelio.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Dambrauskienė

Mokytojos metodininkės D. Petkevičienė, V. Pyrantienė

 

Renginio akimirkas rasite čia:

Pleneras „Ties Nevėžio vingiu“  

 

Ištuštėjus mokykloms, nutilus pradinukų klegesiui, Kauno rajono pradinių klasių mokytojos birželio 3 d. susirinko į kasmetinį Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojų plenerą. Šiais metais plenerą „Ties Nevėžio vingiu“ surengė Babtų gimnazijos pradinių klasių mokytojos, plenero koordinatorės ir globėjos Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto vyr. specialistė Regina Šležienė ir mokytojų švietimo centro metodininkė Regina Žurnienė. Pleneras skirtas Kauno rajono 60-čiui paminėti.

Į plenerą atvyko keturiasdešimt  mokytojų iš Kauno rajono. Sulaukėme viešnių iš Jurbarko ir Jonavos mokyklų.

Tapybos subtilybes, būdus panaudojant krakmolo kleisterį atskleidė mokytojos Ieva Čypienė, Loreta Junčienė, Edita Simonaitienė.

Kas gali būti gražiau, kai gebi kurti, pajausti grožį, moki jį perteikti popieriaus lape. Sukurti mokytojų darbai bus eksponuojami Kauno rajono švietimo centre, taip pat paroda keliaus po dalyvavusiųjų mokyklas.

Pasidalijusios įspūdžiais, pasidžiaugusios sukurtais darbais, palinkėjusios šaunios vasaros pradinukės kitais metais susitiks Garliavos Jonučių progimnazijoje.

2015-06-08

Plenero akimirkos čia:

                                   Respublikinis  konkursas   "Mano žalioji palangė"

 Gegužės 23 dieną į nuostabiai žydintį Vilniaus universiteto Botanikos sodą rinkosi ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ dalyviai.

                       Šiais metais konkursui sukurta net 780 originalių, kūrybiškų, netradicinių ir labai gražių žaliųjų palangių, iš kurių buvo išrinkta 30 pačių geriausių. Žaliąsias palanges kūrė ir ikimokyklinukai, ir įvairių klasių mokiniai iš šalies ugdymo įstaigų. 

Ir patys mažiausieji ir vyresni, padedami auklėtojų ir mokytojų, kūrė pavasarines palanges, patys gamino dekoracijas, daigino ir sodino gėles, prieskonines žoleles ir kitus augalus. 

Pirmiausia buvo vertinama žaliosios palangės idėja, jos originalumas, išsamus aprašymas ir palangės pritaikymas ugdymo procese, o tik tuomet nuotrauka, atsispindinti idėjos įgyvendinimą. Darbus vertino VU  Botanikos sodo, UAB „Sėkluva“ ir žurnalo „Sodo spalvos“ atstovų komisija, o gražiausią  metų palangę rinko visi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus socialinio tinklalapio Facebook vartotojai.

Kauno rajono apdovanotos dvi mokyklos. Tai Babtų gimnazijos visi pradinukai ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos 5-6 klasių komanda.

Konkurso nugalėtojų laukė ne tik diplomai ir prizai, bet ir edukacinė ekskursija po VU Botanikos sodą, Biologinės įvairovės dienos renginiai, galimybė susipažinti su į sodą atkeliavusiais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro augintiniais: avimis, ožkomis, asilu Valentinu, triušiais, paukščiais, įvairių rūšių graužikais, driežais ir vabzdžiais.

Dalyvavimas konkurse jauniesiems žaliųjų palangių kūrėjams padėjo pamatyti augalo gyvenimą – nuo gležno daigelio iki žiedo,  ir suprasti, kiek reikia žinių, rūpesčio ir meilės jam užauginti.

Nuotraukas rasite čia:

2015-05-25

Konkursas - šventė “Vaivorykštės spalvas paliesk”


  Jau daugelį metų Kauno rajono mokyklų pradinukai pavasariais susirenka į meninio skaitymo konkursą-šventę „Vaivorykštės spalvas paliesk“. Šiemet, gegužės 7 d., konkurso organizatoriai dalyvius pakvietė į Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklą-darželį. Konkurse dalyvavo šešiolika 3-4 klasių mokinių iš įvairių Kauno rajono mokyklų.  Dalyviai turėjo galimybę ne tik parodyti raiškaus skaitymo sugebėjimus, bet ir pasižiūrėti savo bendraamžių paruoštas staigmenas. Svečius pasveikino choreografijos mokytojos  Jolantos Zizienės paruošti šokių būrelio vaikai, o paleista įvairiaspalvių balionų puokštė paskelbė raiškaus žodžio konkurso pradžią. Šiemet vaikai deklamavo ne tik eilėraščius, bet ir įvairius prozos kūrinius. Kol vertinimo  komisija dirbo atsakingą darbą, konkurso dalyviai, mokytojai, tėveliai ir svečiai  galėjo pasigrožėti „Pop choro“ (vad. Daiva Sinkevičienė) spektakliu „Pieštukai Peštukai“. Vertingais patarimais su mokytojais pasidalino Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos teatro mokytoja ir teatros studijos „Kvietimas“ vadovė Zita Butiškytė.

    Visi dalyviai gavo padėkos raštus, atminimo dovanėles, o laimėtojai - diplomus. Nugalėtojais tapo:

I vieta – Ugnė Kazlauskaitė, Ežerėlio pagrindinė mokykla. Ją ruošė mokytoja Marytė Ališauskienė.

II vieta – Austėja Andriuškevičiūtė, Linksmakalnio mokykla-darželis. Ją ruošė mokytoja Ineta Aleksandravičienė.

II vieta – Gustė Danauskaitė, Babtų gimnazija. Ją ruošė mokytoja Dainora Raudonienė.

III vieta – Emilija Stepšytė, Jonučių progimnazija. Ją ruošė mokytoja Eglė Gailiūnienė.

III vieta – Miglė Marija Mažeikaitė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla. Ją ruošė mokytoja Laima Kupstaitė.

   Džiaugiamės konkurso-šventės „Vaivorykštės spalvas paliesk“ dalyvių pasirodymu ir akivaizdžiu kasmetiniu tobulėjimu.

 

Vilma Vitkauskienė, Raudondvario A. ir A.Kriauzų mokyklos darželio mokytoja

Idalija Menkienė, Raudondvario A. ir A.Kriauzų mokyklos darželio mokytoja

Kauno rajono 4 klasių Pasaulio pažinimo olimpiada


Balandžio 22 d. Domeikavos gimnazijoje vyko Kauno raj. 4 klasių mokinių Pasaulio pažinimo olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 25 ketvirtokai iš 14 mokyklų. Dalyviai turėjo atsakyti į klausimus susijusius su Lietuvos istorija, gamta, ekologija, žmogaus kūnu. Dalis klausimų buvo susiję su Kauno rajono žymiomis vietomis . Daugiausia taškų surino ir pirmąją vietą laimėjo Domas Slendzoka iš Garliavos Jonučių progimnazijos (mokytoja Lolita Juočionienė). Atrosios vietos laimėtojas taip pat mokosi Garliavos Jonučių progimnazijoje - tai Ignas Karvelis (mokytoja Daiva Venckuvienė). Trečią vietą pelnė Neveronių gimnazijos atstovė Simona Pusvaškytė (mokytoja Dalė Jurevičienė).

Visi dalyviai buvo apdovanoti  Domeikavos gimanzijos padėkos raštais. O nugalėtojams įteikti Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus diplomai.

 

                                                                   Mokytoja  Lina Striškienė  Domeikavos gimnazija

 
Kauno rajono mokyklų antrų klasių mokinių dailaus rašto konkursas
 ,, Dailus raštas akį glosto"

2015 m. balandžio 14d. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje vyko tradicinis Kauno rajono mokyklų antrų klasių mokinių dailaus rašto konkursas ,, Dailus raštas akį glosto", skirtas Lietuvos etnografinių regionų metams paminėti. Konkurse dalyvavo 18 antro turo ( zonos mokyklų ) nugalėtojų.
      Dailaus rašto vertinimo kriterijai buvo griežti. Vertinama ne tik daili, taisyklinga, estetiška rašysena, bet ir teisingas raidžių jungimas, rašto pasvirimas, tvarkingumas, raštingumas ( klaidos nurašant tekstą ).
      Konkurso nugalėtojai:
I vieta - Jomilė Striuogytė, Jonučių progimnazija ( mokytoja Dalia Pečkaitienė ),
II vieta  - Augustas Davidonis, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla    ( mokytoja Margarita Čėplienė ),
II vieta - Ugnė Martišiūtė, Babtų gimnazija ( mokytoja Irena Valuntienė ),
III vieta - Gabija Stepšytė, Jonučių progimnazija ( mokytoja Aldona Misiūnienė ),
III vieta - Viltė Bajarūnaitė, Vandžiogalos gimnazija ( mokytoja Zita Bolevičienė ).
      Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir dovanėlėmis. Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti Kauno rajono Švietimo skyriaus diplomais.
           Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė   Margarita Čėplienė

Konkurso nuotraukos čia

KAUNO RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„NE VIEN DUONA ŽMOGUS SOTUS“

 

                     Neveronių gimnazijoje kovo 31 d. vyko Kauno rajono pradinių klasių mokytojų dailės ir technologijų praktinė konferencija „Ne vien duona žmogus sotus“. Konferencija skirta paminėti Kauno rajono įkūrimo 60-čiui bei  pradinių klasių mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui, gerosios patirties sklaidai. Turėjome svečių: Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Z. Jankauskaitę bei  Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos mokytojas.

 

 Konferenciją atidarė Neveronių gimnazijos direktorė D. Marmienė. Muzikos mokytojo metodininko A. Pilipausko  vadovaujamos POP studijos dainininkai pasveikino visus susirinkusius. Konferencijos organizatorė mokytoja metodininkė I. Černiauskienė pasidžiaugė, jog renginyje dalyvauja net 56 dalyviai. Veikla vyko trijose grupėse, kuriose pranešėjai pristatė savo darbus. Konferencijoje buvo parodyti nauji  dailės ir technologijų metodai, pamatėme integruotas pamokas. Didelis dėmesys buvo skirtas pilietiškumui ir patriotizmui bei vaikų popamokiniam ugdymui. Prikėlėme antrajam gyvenimui buitines atliekas ir perskaitytus laikraščius, kiekvienam metų laikui skyrėme po kelis darbelius. Nepamiršome, jog artėja šv. Velykos. O kokios jos be margučių? Daug darbelių skirta Motinos dienai. Taigi, pasisėmėme daug kūrybinių idėjų bei  pamatėme gražių darbelių, kurie maloniai paglostė akį.

 Konferencija baigėsi. Mums tik belieka kūrybines idėjas ir sumanymus įgyvendinti praktiškai.

Konferencijos organizatorė I. Černiauskienė

Konferencijos nuotraukos čia


Rekomendacijos, kaip integruoti į ugdymo turinį klasės auklėtojo veiklą bei
neformalųjį švietimą. (Atsiuntė Laimutė Vereckienė)

 

II. Rekomenduojamapradinis u..doc
Microsoft Word Document 276.0 KB

Seminaro medžiaga iš konferencijos metodinių būrelių pirmininkams ,,Vertinimas ugdymo procese" ( Ugdymo plėtotės centras,  2013 -08- 27)

2013-08-27-METODINĖ DIENA-PRADINUKAI.ppt
Microsoft Power Point Presentation 1.1 MB
dr. Ramutė Skripkienė. Standartizuoti ve
Microsoft Power Point Presentation 6.8 MB
Asta Rudienė. Ugdymo plėtotės centro pro
Microsoft Power Point Presentation 2.0 MB
Mokinių pasiekimų vertinimas atnaujintos
Microsoft Power Point Presentation 2.0 MB
metodiniu_bureliu_pirmininkams_2013-08-2
Microsoft Power Point Presentation 2.4 MB
Meilės Lukšienės mintys.pptx
Microsoft Power Point Presentation 310.2 KB

..................................................................................................................................

PAMĄSTYMUI

 

Psichologo Evaldo Karmazos straipsnis apie mokytojus

Atsiuntė Laimutė Vereckienė

apie mokytojus.doc
Microsoft Word Document 59.0 KB