EMILĖ ŠABATINA, 9 metai
Šlienavos pagrindinė mokykla, 3 klasė
Mokytoja Ilona Surgautienė

KIRMINIUKAS


Vaikščiojo ant lapo

Mažas kirminiukas

Daug mažų kojyčių

Gražios dvi akutės.

            Paėmiau ant delno

            O jis nesupyko

            Tiktai susirietęs

            Sau saldžiai užmigo.

Mes susidraugavom

Man jis taip patiko!

Padėjau jį ant lapo

Ir palinkėjau:

-Gero apetito!

 

KODĖL?


Kodėl gulbės skrenda, o aš negaliu?

Kodėl vorai mezga tinklus?

Kodėl vilkas kaukia?

Kodėl katės kniaukia?

Kodėl yra naktis ir diena?

Kodėl medžiai meta lapus?

Kodėl pavasaris ateina vėl pas mus?

Kodėl žmogus taip greitai auga?

Kodėl dangus mėlynas?

Kodėl saulė šviesi ir šilta?

Kodėl? Kodėl? Kodėl?

 

 

LAUKIU VASAROS


Kaip vasaros aš laukiu,  

 Pilnos gėlių žiedų.  

Žole bėgiot norėčiau,

 Basa, linksma.


Danguj spindėtų saulė

  Nebūtų debesų. 

 Ryte rasa spindėtų,

O aš kurčiau dainas.

 

ZUIKIS PUIKIS


Vieną kartą aš ėjau

Zuikį Puikį pamačiau.

            Toksai mažas ir baltutis,

            Mielas ir gražus zuikutis.

Jis bėgioja takeliu

Ir dainuoja: tru tru tru.

            Lapė bėga takeliu

            Oi, pagaus jį, tru tru tru!

Zuikis Puikis

Bėga, bėga, bėga.

            Lapė kapt į uodegėlę...

            Uodegėlė jau trumpa...

MATAS NAGINEVIČIUS, 10 m.

Babtų mokykla-darželis, 4 a klasė

Mokytoja Irena Valuntienė

 

ŽIEMA

 

Iš dangaus jau byra snaigės.

Rudenėlis baigės, baigės.

Medžiai numetė lapus,

O zuikučiai - kailiukus.

 

Jau balta žiema atėjo

Ir sniegelio negailėjo.

Sniego senį nulipdysim

Ir rogutes išbandysim.